Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2022 Czerwonak

 

Gmina Czerwonak oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu zapraszają studentów wszystkich kierunków związanych z urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym do wzięcia udziału w "Studenckim konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku".


Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu publicznego w sąsiedztwie kościoła i dworca kolejowego, który jako centrotwórcza przestrzeń publiczna pozwoli kształtować lokalną tożsamość i integrować społeczność oraz umiejętnie połączy funkcje komunikacji pieszej, rekreacji, usług (w tym handlu) i parkingu, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

 

 

Ponieważ teren objęty konkursem jest stosunkowo nieduży, ma zróżnicowane ukształtowanie terenu, a jego sąsiedztwo reprezentuje różne rodzaje usług – stanowi on doskonały materiał ćwiczeniowy dla Studentów kierunków związanych z projektowaniem przestrzeni.

 

Pula nagród w konkursie wynosi 10 tys. złotych (w tym wysokość nagrody za I miejsce wynosi 5 tys. złotych). Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły można znaleźć w regulaminie, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu!

 

MATERIAŁY DO POBRANIA


1. Regulamin konkursu

2. Mapa zasadnicza w formacie .dxf

3. Mapa własności

4. Zdjęcia obszaru objetego konkursem (z poziomu terenu)

5. Zdjęcia obszaru objętego konkursem (lotnicze)

6. MPZP dla terenu w rejonie dowrca kolejowego

7. MPZP dla terenu w rejonie dowrca kolejowego - granica obszaru konkursowego

8. Wytyczne - Konserwator Zabytków

9. Wytyczne - Wydział Dróg UG w Czerwonaku

10. Wytyczne - WZDW w Poznaniu

11. Wytyczne - PKP

 

Pytania i odpowiedzi zgłoszone do dnia 02.12.2022

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl