Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

statut

STATUT TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH


Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich obradujący w Warszawie w dniu 19 listopada 2005 r. i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (nr rej. 0000103249) postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

PLIKI DO POBRANIA
Statut TUP
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu NewsletterAdres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro@tup.poznan.pl