Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

statut

STATUT TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH


Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich obradujący w Warszawie w dniu 19 listopada 2005 r. i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (nr rej. 0000103249) postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 kwietnia 2006 r.


W dniu 23 czerwca 2018 r. XVIII Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich obradujący w Gdańsku przyjął uchwałę nr 1/2018 wprowadzającą zmiany do Statutu.

 

 

PLIKI DO POBRANIA


 

Statut TUP z 2005 r.

Uchwała nr 1/2018 XVIII WZD w sprawie zmian statutu

Statut TUP z 2005 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2018 r.

 

 

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl