Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Moja Wielkopolska 2014

XXIV edycja konkursu "Moja Wielkopolska", na prace dyplomowe związane z Wielkopolską, została zakończona.

 

W dniu 08 grudnia 2014roku  Sąd konkursowy w składzie mgr inż. arch. Ewa Pietz, mgr inż. arch. Henryk Sufryd, dr inż. arch. Kazimierz Wejchert na spotkaniu, w którym ponadto uczestniczyli: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego pani Aida Januszkiewicz-Piotrowska z-ca dyrektora WIiR UW i sekretarz organizacyjny konkursu mgr Elżbieta Piotrowska, przyznał dwie  nagrody i dwa równorzędne wyróżnienia.

 

W tym roku ocenie poddano pięć prac dyplomantów z roku akademickiego 2013/2014. Na konkurs wpłynęły prace z dwóch Uczelni Wyższych publicznych w Poznaniu: dwie z Politechniki Poznańskiej i trzy z Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Sąd konkursowy postanowił nie przyznawać I nagrody. Przyznano drugą i trzecią nagrodę oraz dwa wyróżnienia:

 

Drugą nagrodę i cztery tysiące złotych (4000 zł)

 

Pani Joannie Przybyle, za pracę pt. „Przestrzeń rekreacyjna nad rzeką Wartą między mostami Przemysła I i Królowej Jadwigi w Poznaniu – koncepcja zagospodarowania i projekt wybranego fragmentu” wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pod kierunkiem dr inż. arch. Gabrieli Klause. Nagroda ufundowana przez Pana Prezydenta Miasta Poznania.


Trzecią nagrodę i dwa tysiące złotych (2000 zł)

 

Pani Agnieszce Skóra, za pracę pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Elżbiety Raszeji. Nagroda ufundowana przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.


Dwa wyróżnienia równorzędne po tysiąc złotych (po 1000zł)


Pani Joannie Magdalenie Prackiej, za pracę pt. „Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych w zabytkowych założeniach pałacowo-ogrodowych w Pawłowicach, Czaczu i Pępowie” wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pod kierunkiem promotora, pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Miłosza Tadeusza Walerzaka. Wyróżnienie ufundowane przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.


Pani Jagodzie Grzelak, Monice Małeckiej, Katarzynie Niewinowskiej, Joannie Nowowiejskiej, Sabinie Sobocińskiej, Justynie Stefańskiej, za pracę zbiorową pt. „Rataje – Park Wodny w Poznaniu” wykonaną  na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Anny Januchty-Szostak. Wyróżnienie ufundowane przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.


W tegorocznej XXIV edycji konkursu Moja Wielkopolska nie przyznano nagrody specjalnej im. Lidii Wejchert za najlepiej  wykreowaną przestrzeń publiczną.


Sąd konkursowy rekomenduje do publicznej prezentacji prace Pani Joanny Przybyły i Pani Agnieszki Skóry.


Kapituła konkursu gratuluje wszystkim nagrodzonym autorom prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i Władz Uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.


Sekretarz organizacyjny

XXIV edycji konkursu Moja Wielkopolska

mgr Elżbieta Piotrowska


Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

 

Regulamin XXIV edycji konkursu "Moja Wielkopolska"

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl