Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Moja Wielkopolska 2018

Pod koniec października 2018 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu ogłosiło XXVIII edycję konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska”. Celem konkursu jest popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki, poszerzenie wiedzy o problemach planowania miejscowego i regionalnego Wielkopolski, uzyskanie opracowań i materiałów studialnych wnoszących nowe wartości do działalności planistycznej i realizacji.

 

Konkurs miał charakter otwarty, ograniczony do dyplomantów roku akademickiego 2017/2018 wyższych uczelni w kraju i zagranicą, autorów prac dyplomowych związanych z problematyką planowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Prace można było składać w dniach od 14 do 20 listopada 2018 r.

 

 

Konkurs został objęty potrójnym Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

 

W tegorocznej edycji ocenie poddano 5 prac dyplomantów z roku akademickiego 2017/2018 reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęła 1 praca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 3 prace z Uniwersytetu Artystycznego oraz 1 praca z Politechniki Poznańskiej.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r.  w następującym składzie:

  • mgr inż. arch. Ewa Pietz – przewodnicząca,

  • mgr Iwona Ludwiczak,

  • dr inż. arch. Kazimierz Wejchert,

  • mgr inż. arch. Filip Koczorowski,

  • mgr Elżbieta Piotrowska.

 

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Pan Tomasz Małyszka, zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać nagród. Przyznano  natomiast dwa wyróżnienia I stopnia i jedno wyróżnienie II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

 

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

 

Pani AGNIESZKA BIEDALAK za pracę magisterską „Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym. Projekt miejsca do życia i uprawy roślin jadalnych w mieście. Stara Rzeźnia w Poznaniu”, wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

Pan FILIP KRZYSZTOF WALKOWIAK za pracę magisterską „Dziedzictwo krajobrazu a kształtowanie przestrzeni: koncepcja zagospodarowania obszarów wiejskich w rejonie Pyzdr”, wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

 

Pan KONSTANTY KOSMA MIKOŁAJCZAK za pracę inżynierską „Projekt urbanistyczny małego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Cukrownia Gosławice”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Agaty Gawlak. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann oraz w wysokości 1000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpiło w dniu 14 lutego 2019 r. podczas konferencji XII „Dzień Urbanisty”, organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów „Budma 2019” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Sąd Konkursowy zarekomendował do publicznej prezentacji w formie wystawy dwie prace z wyróżnieniami I stopnia Pani Agnieszki Biedalak i Pana Filipa Krzysztofa Walkowiaka oraz pracę Pani Agnieszki Biedalak do omówienia podczas ww. uroczystości.

 

Kapituła konkursu gratuluje Autorom nagrodzonych prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i władz uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

 

Sekretarz organizacyjny XXVIII edycji

konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska”

mgr Elżbieta Piotrowska

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, protokół z posiedzenia Sądu Konkursoweg ooraz prezentację pracy prezentowanej podczas ogłoszenia wyników na konferencji XII Dzień Urbanisty.

 

Regulamin XXVIII edycji konkursu „Moja Wielkopolska”

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego

 

Agnieszka Biedalak – Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym…

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl