Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Najlepiej zagosp. przestrzeń publiczna w Wlkp. - edycja 2017

KONKURS „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” – 2017 (VII EDYCJA)

 

Zgodnie z regulaminem VII edycji konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 31 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 zgłoszenia, które poddano ocenie.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w następującym składzie:

  • mgr inż. arch. Joanna Grocholewska
  • mgr inż. arch. Elżbieta Janus,
  • mgr Eleonora Rybczyńska,
  • mgr inż. arch. Piotr Sobczak,
  • mgr Marek Bryl (przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego) – przewodniczący.

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu – Kol. Magdaleny Trzpil przyznał jedną nagrodę i dwa wyróżnienia.

 

Nagrodę przyznano Miastu Poznań za realizację Zagospodarowanie południowej części starego koryta Warty w Poznaniu – Sąd Konkursowy docenił kompleksowość przedmiotowej realizacji oraz jej uniwersalność tj. atrakcyjność terenu dla różnych grup wiekowych użytkowników. Doceniono także wysokie walory estetyczne przestrzeni oraz stopień jej przekształcenia. Ponadto Sąd Konkursowy dostrzegł otwarte powiązania zrealizowanej inwestycji z otoczeniem oraz udział społeczności lokalnej w zagospodarowaniu przestrzeni parkowej.

 

Wyróżnienia przyznano:

- Miastu Kalisz za realizację Przebudowa Placu Kilińskiego w Kaliszu,

za poprawę estetyki placu oraz zwiększenie atrakcyjności tego miejsca;

- Miastu Luboń za realizację Plaża miejska w Luboniu,

za powrót do tradycji poprzez próbę otwarcia Miasta w stronę rzeki Warty.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 1 lutego 2018 r. podczas konferencji XI „Dzień Urbanisty”, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe oraz prezentację nagrodzonej realizacji.

 

Regulamin konkursu / załącznik

Protokół Sądu Konkursowego

Wyniki konkursu

Poznań – Park Stare Koryto Warty

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl