Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Najlepiej zagosp. przestrzeń publiczna w Wlkp. 2022

KONKURS „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” – 2022 (XII EDYCJA)


Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 20 grudnia 2022 r. Wpłynęło 7 zgłoszeń, z których 6 poddano ocenie jurorów. 1 zgłoszenie zostało odrzucone ze względów formalnych.


Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2023 r. w następującym składzie:

  • Łukasz Mikuła (Prezes TUP Oddział w Poznaniu) – przewodniczący,
  • Witold Andrzejczak (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu),

  • Alicja Bogalecka-Pabisiak (Wiceprezes TUP Oddział w Poznaniu),
  • Katarzyna Derda (Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu),
  • Joanna Grocholewska (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu / Członek Zarządu Głównego TUP),
  • Filip Koczorowski (Skarbnik TUP Oddział w Poznaniu),

  • Jowita Maćkowiak (Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego),

  • Krzysztof Pyszny (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu),

  • Eleonora Rybczyńska (Członek TUP Oddział w Poznaniu),

  • Piotr Sobczak (Czlonek TUP Oddział w Poznaniu).

 

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu – Kol. Magdaleny Trzpil przyznał I nagrodę, II nagrodę oraz III nagrodę.

 

 

projekt: Neostudio Architekci Sp. P. Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski

 

Nagrodę przyznano za wykreowanie ciekawej, czytelnej i zapraszającej przestrzeni, która doskonale połączyła tkankę miejską z rzeką. Realizacja odpowiada trendom współczesnej urbanistyki, a równocześnie jest adekwatna do miejsca, dobrze wyskalowana i estetyczna. Stworzono miejsce, które może stanowić ciekawy przystanek albo być atrakcyjnym początkiem podróży po jednej z najpiękniejszych dolin rzecznych w kraju. Realizacja efektywnie służy turystom i mieszkańcom, integruje i zachęca do zainteresowania rzeką oraz jej środowiskiem przyrodniczym.

 

 

projekt: Przemysław Woźny Pracownia Projektowa J. P. Woźny

 

Realizacja została doceniona za eleganckie wyeksponowanie w przestrzeni publicznej zabytków archeologicznych, które dowodzą świetności początków Państwa Polskiego. Nowe obiekty odzwierciedlają zarys dawnych murów, lecz zrealizowane zostały nowocześnie z wykorzystaniem tafli artystycznego szkła i oświetlenia. Zastosowane rozwiązania znakomicie korelują z gotycką architekturą sąsiedniej zabudowy i subtelnie uzupełniają przestrzeń publiczną Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Ekspozycja reliktów Palatium Mieszka I i kaplicy pałacowej ma nie tylko znaczenie historyczne, ale też przestrzenne. Inwestycja stała się przyczynkiem dla uporządkowania przestrzeni publicznej wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo oraz wykreowania nowej osi widokowej od strony Warty na Katedrę Poznańską.

 

 

projekt: LAB3 Architekci Sp z o.o. (koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy), AiG Architekci s. c. (budynek dworca)

 

Nagrodzona realizacja to przykład włączenia projektu rozbudowy infrastruktury transportowej w proces kreowania wielofunkcyjnego centrum miejscowości gminnej. Układ obiektów takich jak dworzec, centrum przesiadkowe, parking Park&Ride oraz zabytkowy budynek starego dworca z nowymi funkcjami usługowymi staje się nowym centrotwórczym ośrodkiem gminy. Dzięki współpracy PKP i władz gminy stworzono kompleks transportowo-usługowy, spajający podstawowe potrzeby codziennej komunikacji wewnątrzgminnej i metropolitalnej, ułatwiając dojście i dojazd do dworca i peronów z obu stron terenów kolejowych oraz oferując przestrzeń dla usług publicznych i komercyjnych. Wzbogacony o różne formy zieleni publicznej teren centrum komunikacyjnego jest jednym z kluczowych elementów przebudowy urbanistycznej i funkcjonalnej miejscowości Rokietnica, nadającym jej indywidualność, przy zachowaniu skali i charakteru gminy podmiejskiej.

 

 

Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe oraz zdjęcia nagrodzonych realizacji.

 

Regulamin XII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana….”

Załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Wyniki XII edycji konkursu

 

I nagroda: Gmina Wieleń - Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu

II nagroda: Miasto Poznań - Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I...

III nagroda: Gmina Rokietnica - Węzeł przesiadkowy Rokietnica

 

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl