Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Najlepiej zagosp. przestrzeń publiczna w Wlkp. 2023

KONKURS „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” – 2023 (XIII EDYCJA)

 


Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 20 grudnia 2023 r. Wpłynęło 11 zgłoszeń.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2024 r. w następującym składzie:

  • Łukasz Mikuła (Prezes TUP Oddział w Poznaniu) – przewodniczący,
  • Witold Andrzejczak (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu),

  • Alicja Bogalecka-Pabisiak (Wiceprezes TUP Oddział w Poznaniu),
  • Joanna Grocholewska (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu / Członek Zarządu Głównego TUP),
  • Adam Kijowski (Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu),
  • Filip Koczorowski (Skarbnik TUP Oddział w Poznaniu),

  • Paweł Krysztafkiewicz (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego),

  • Krzysztof Pyszny (Członek Zarządu TUP Oddział w Poznaniu),

  • Eleonora Rybczyńska (Członek TUP Oddział w Poznaniu),

  • Piotr Sobczak (Czlonek TUP Oddział w Poznaniu).

 

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu – Kol. Magdaleny Trzpil przyznał I nagrodę, dwie równorzędne II nagrody oraz Nagrodę specjalną.

 

 

 

projekt wieloetapowy i wieloosobowy - pełna lista projektantów

 

Kompleksowa rewitalizacja Wyspy Kasztelańskiej jest przykładem spójnego i konsekwentnego myślenia o realizacji przestrzeni publicznej. Projekt objął zarówno modernizację budynku na fundamentach dawnego zamku – kasztelanii, jak i zagospodarowanie otaczającego go terenu, w tym przebudowę grobli i realizację placu zabaw. Zrewitalizowana wyspa stanowi element krystalizujący centrum miasta pomiędzy rynkiem, kościołem pw. św. Mikołaja, parkiem Jana Pawła oraz terenem szkoły i jej kompleksu sportowego. Charakter zrewitalizowanej przestrzeni nadają przebudowane obiekty kubaturowe, urządzenie terenów zieleni wokół budynków i fosy, pomosty i zadaszenia, realizacja kaskady wodnej i schodów terenowych, a także mała architektura i  oświetlenie całego założenia. Przemyślane funkcje nadane nagrodzonej przestrzeni aktywizują społeczność miasta i gminy, mają charakter edukacyjny i integracyjny a jednocześnie stwarzają lokalną atrakcję turystyczną.

 

 

 

projekt: 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY Mariusz Więcek

 

Rewitalizacja Parku Piastowskiego nad jeziorem Jelonek pozwoliła na stworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej w ścisłym centrum Gniezna. Park położony jest na osi pomiędzy dwoma najważniejszymi obszarami kulturowymi miasta tj. starówką i zespołem katedralnym na wschodzie oraz zespołem muzealno-uniwersyteckim na zachodzie. Realizacja została przeprowadzona z zastosowaniem nowoczesnych form oraz estetycznych materiałów. Efektem rewitalizacji jest bogata oferta rekreacyjna oraz równomierne rozproszenie wokół jeziora stref odpoczynku skierowanych do różnych grup odbiorców. Podstawową funkcję rekreacyjno-spacerową uzupełniają subtelnie wkomponowane elementy kulturowe, edukacyjne i techniczne. Równoważnym walorem założenia jest wartość krajobrazowo-środowiskowa, która przejawia się licznymi nasadzeniami zróżnicowanej roślinności, wyznaczeniem stref „naturalnych” oraz ograniczeniem utwardzenia powierzchni do niezbędnego minimum.

 

 

 

projekt: Atelier Paweł Byrski

 

Kładka w Owińskach niweluje barierę przestrzenną rzeki Warty i spina ważne w skali regionu trasy turystyczne, tj. Nadwarciański Szlak Rowerowy, Cysterski Szlak Rowerowy oraz wodny Szlak Pętli Wielkopolskiej. Jest to miejsce ważne dla społeczności trzech jednostek samorządowych – Poznania, Czerwonaka i Suchego Lasu w zakresie rekreacji codziennej i weekendowej mieszkańców. Kładka została zlokalizowana w miejscu dawnej przeprawy promowej i odtwarza historyczne powiązania między Owińskami i Radojewem. Obiekt został wyposażony w miejsca wypoczynkowe oraz wieżę z dwoma poziomami tarasów widokowych, które eksponują naturalny potencjał doliny rzeki oraz panoramę zabytkowej zabudowy wsi Owińska. Kładka na Warcie została doceniona jako nowy atrakcyjny element infrastruktury pieszo-rowerowej, który cechuje się nowoczesnym ikonicznym wizerunkiem, budującym tożsamość miejsca, wysokim potencjałem do budowania integracji społecznej oraz promowaniem walorów turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych regionu.

 

 

 

Gmina Jarocin od wielu lat podejmuje skuteczne i kompleksowe starania na rzecz głębokiej, nowoczesnej i jakościowej transformacji przestrzeni publicznych. Przyjęta linia działania opiera się na wspieraniu istniejących, a także tworzeniu nowych, struktur przestrzennych, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości historycznych i przyrodniczych oraz wzmacnianiu potencjału lokalnej tożsamości i identyfikacji kulturowej. Sformułowany program cechuje się stawianiem ambitnych dalekosiężnych celów, a także spójnością ideową i formalną. Prace koncepcyjne i realizacyjne prowadzone są przy wykorzystaniu przemyślanych dokumentów strategicznych i pogłębionych analiz oraz otwarciu na dobre praktyki i doświadczenia międzynarodowe. Konsekwentna realizacja zaplanowanych działań prowadzi do wyraźnej poprawy jakości przestrzeni na wielu poziomach, jej głębokiej humanizacji, zwiększenia dostępności oraz poziomu bezpieczeństwa, a także stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.

 


Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. podczas konferencji XVI Dzień Urbanisty „W labiryncie reformy” organizowanej w ramach Targów „Budma 2024”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe oraz zdjęcia nagrodzonych realizacji.

 

Regulamin XIII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana….”

Załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Wyniki XIII edycji konkursu


I nagroda: gmina Krobia - Rewitalizacja Wyspy Kasztelańskiej

II nagroda: miasto Gniezno - Rewitalizacja Parku Piastowskiego

II nagroda: gmina Czerwonak / miasto Poznań - Kładka przez rzekę Wartę w Owińskach

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl