Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2023 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki". Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej urbanistyki. Spotkania odbywają raz na dwa miesiące, zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00. Miejscem spotkań jest kawiarnia "FaraWay Cafe&Lunch", położona na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu. Pogawędki urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji "przy kawie" w przyjaznej atmosferze.

 


POGAWĘDKI NR 33

Masterplan oświetleniowy dla miasta Poznania

 

 

Spotkanie odbyło się 27 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w Faraway Cafe&Lunch (ul. Gołębia 1, Poznań), a naszym gościem był nasz oddziałowy Kolega Piotr Ratajkiewicz, Project Manager i Lighting Designer w STUDIO DL.

 

Temat spotkania brzmiał „Masterplan oświetleniowy dla miasta Poznania”, a nasz prelegent opowiedział  o 4 krokach do masterplanu oświetlenia miasta Poznania - od idei do wdrożenia:

1. Kompozycja i tożsamość miasta istotna z punktu widzenia nocnego krajobrazu miasta.

2. Podstawowa jakość oświetlenia i wymagania oświetleniowe dla zidentyfikowanych elementów kompozycji urbanistycznej wynikających ze specyfiki i tożsamości miasta jako całości.

3. Hierarchizacja obiektów predysponowanych do iluminacji.

4. Cyfryzacja założeń i wzdrożenie narzędzi do realizacji materplanu.

 

 

fot. W. Andrzejczak

 

Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

 

 

POGAWĘDKI NR 34

Dziedzictwo Osady Świętego Gotarda w Poznaniu

 

 

Spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 18.00 w Faraway Cafe&Lunch (ul. Gołębia 1, Poznań). Temat spotkania to „Dziedzictwo osady Świętego Gotarda w Poznaniu”.

 

W tytułowe bogate dziedzictwo tego miejsca, gdzie nakłada się wiele warstw urbanistycznych i architektonicznych, społecznych i kulturowych, wspaniale wprowadzili nas: Kolega Andrzej Billert - redaktor wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania publikacji „Osada Świętego Gotarda w Poznaniu: historia i dziedzictwo”, która podczas tegorocznych Poznańskich Targów Książki otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla Najlepszej Książki Popularnonaukowej, oraz Dorota Matyaszczyk - autorka pięciu zamieszczonych tam artykułów pokazujących niezwykle interesujące dzieje społeczne i architektoniczne tego terenu. Krótkie sylwetki prelegentów można znaleźć poniżej.

 

Andrzej Billert – inżynier, przewodniczący powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania Zespołu ds. obszaru dawnej osady św. Gotarda, pomysłodawca publikacji o Osadzie Świętego Gotarda, Wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, członek TUP, członek Wydziału Nauk o Sztuce PTPN, członek Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury PAN Oddział w Poznaniu.

 

Dorota Matyaszczyk – socjolog, historyk sztuki, była wieloletnia dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i  Dokumentacji Zabytków, a  także poznańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki zabytków Poznania i  Wielkopolski (ostatnio szczególnie dotyczących klasztorów), Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Sekretarz Komisji Historii Sztuki PTPN.

 

 

fot. W. Andrzejczak

 

Osada świętego Gotarda w Poznaniu to jedno z najbardziej tajemniczych, a zarazem  istotnych miejsc dla dziejów Poznania. Osada handlowa założona w XII w. przy kościele św. Gotarda – protoplasta dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miejsce narodzin lokacyjnego miasta Poznania od chwili osadzenia tam dominikanów w 1244 roku. Ośrodek życia społecznego skupionego w Bractwie Różańcowym. Miejsce osiedlenia Żydów. Obszar istotnych przemian przestrzennych i społecznych w XIX w. To tylko niektóre z wielu elementów niezwykłych dziejów tego terenu współczesnego Poznania, wyznaczonego ulicami: Wroniecką, Wielką, Garbarami i Stawną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasi gości przedstawili na spotkaniu. Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy i życzymy wytrwałości w staraniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego!

 

 

POGAWĘDKI NR 35

Tbilisi. O Gruzji, ludziach i dziełach

 

 

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 19 czerwca 2023 r. o godzinie 17.00 w Faraway Cafe&Lunch (ul. Gołębia 1, Poznań), a naszym gościem był Lech Kończak, znawca Gruzji, dyplomata z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor Instytutu Polskiego w Tbilisi. Tematem spotkania była ostatnia książka Lecha Kończaka – Tbilisi. O Gruzji, ludziach i dziełach, wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

Jest to książka pomyślana jako swoisty przewodnik po mieście i zarazem esej o gruzińskiej tożsamości, w którym symboliczna topografia stolicy opowiada o kraju, jego dziedzictwie i współczesności: https://ksiegarniamck.pl/produkt/tbilisi-o-gruzji-ludziach-i-dzielach-lech-konczak/

 

 

fot. W. Andrzejczak

 

Spotkanie było przemiłą okazją do rozmowy o wbrew geograficznemu oddaleniu (w wielu aspektach) całkiem bliskiej nam kulturze. Rozmowy były także okazją do osobistych gruzińskich wspomnień zebranych osób. Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

 

POGAWĘDKI NR 36

Teledetekcja archeologiczna w badaniach przeszłych krajobrazów

 

 

Spotkanie odbyło się 17 października 2023 r. o godzinie 17.00 w Faraway Cafe&Lunch (ul. Gołębia 1, Poznań), a naszym gościem był prof. Grzegorz Kiarszys, adiunkt w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, który przybliży nam temat wykorzystania metod teledetekcyjnych w badaniach archeologicznych i ochronie dziedzictwa kulturowego.

 

Tematem spotkania była "Teledetekcja archelogiczna w badaniach przeszłych krajobrazów". Metody teledetekcyjne odgrywają obecnie ważną rolę w badaniach archeologicznych i ochronie dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach wyraźnie poprawiła się dostępność nowoczesnych technik prospekcyjnych, a za sprawą nowych technologii obniżeniu uległ również koszt ich zastosowania. Zaawansowane techniki nieinwazyjnej prospekcji terenowej pozwalają na rejestrowanie z dużą precyzją i na masową skalę antropogenicznych reliktów krajobrazowych. Dają też często dobre efekty na terenach trudno dostępnych lub tam, gdzie tradycyjne metody badawcze przynosiły dotychczas niesatysfakcjonujące rezultaty (np. na terenach zalesionych, podmokłych lub chronionych).

 

 

fot. W. Andrzejczak

 

Na spotkaniu zapoznaliśmy się z przykładami studiów archeologicznych wykorzystujących te metody i odnoszących się do różnych okresów dziejowych – od średniowiecza po okres zimnej wojny. Biogram naszego gościa można znaleźć tutaj. Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych niezwykłych odkryć!

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl