Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2018 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki". Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej urbanistyki. Spotkania odbywają raz na dwa miesiące, zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00. Miejscem spotkań jest kawiarnia "Cafe Misja", położona na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu. Pogawędki urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji "przy kawie" w przyjaznej atmosferze "Cafe Misja".POGAWĘDKI NR 24

Planowanie przestrzenne w Wielkiej Brytanii

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", temat spotkania brzmiał „Planowanie przestrzenne w Wielkiej Brytanii”, a naszym gościem był Marek Maćkowiak, urbanista od ponad 10 lat pracujący w Wielkiej Brytanii.

 

 

Nasz gość przybliżył nam w skrócie aspekty historyczne istotne dla planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii, miedzy innymi nawiązując do tradycji planowania nowych miast – Ebenezer Howard & the garden city movement – ze wskazaniem na przykłady miast powojennych. Zasadniczym tematem prelekcji był wpływ wspomnianej tradycji na rozwój największego i jednocześnie najbardziej udanego gospodarczo nowego ośrodka miejskiego w Zjednoczonym Królestwie – dowiedzieliśmy się jak zostało zaplanowane i jak powstawało miasto Milton Keynes.

 

Marek Maćkowiak opowiedział również o projektach, w które był bezpośrednio i pośrednio zaangażowany pracując właśnie w Milton Keynes. Mogliśmy dowiedzieć się o próbie zmiany paradygmatu planowania i rozwoju ośrodka – od miasta rozproszonego do średnio kompaktowego. Było też o krajobrazie miejskim, strefach zieleni i ochronie dziedzictwa kulturowego, a także o opłatach planistycznych np. podatku od nowo wybudowanych domów i budynków przeznaczanych na pokrycie kosztów infrastruktury. Przyjrzelismy się przepisom dotyczącym budownictwa zrównoważonego/ekologicznego, które służą osiąganiu neutralnego bilansu węglowego. Usłyszeliśmy również o inicjatywach mających na celu tworzenie lokalnych planów osiedlowych/sąsiedzkich.

 

 

 

fot. J. Woźniak

 

Zarówno prelekcja jak i dyskusja były niezwykle ciekawą podróżą do miejsca gdzie wielkie idee spotkały się z wielką realizacją. Jednocześnie nasuwa się niemało skojarzeń z ideami urbanistycznymi realizowanymi w powojennej Polsce.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją, którą nasz prelegent przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!


 

POGAWĘDKI NR 25

Szczęśliwa 25 - Subiektywny przegląg polskiej urbanistyki

 

 

Szczególne, bo już 25, jubileuszowe spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w „Cafe Misja”, a temat spotkania brzmiał – „Szczęśliwa 25” czyli subiektywny przegląd polskiej urbanistyki. Prelekcję poprowadził Piotr Sobczak – Prezes Oddziału TUP w Poznaniu oraz Architekt Miejski.

 

Każdy jubileusz to doskonała okazja do przemyśleń, podsumowań i przedstawiania sukcesów. Szukając inspiracji, zastanawialiśmy się jakie realizacje pojawiły się w Polsce przez ostatnie dwadzieścia pięć lat. Co możemy podziwiać w zakresie planowania przestrzennego? Co stało się symbolem polskiej urbanistyki? Otóż, działo się i to sporo. Spośród wszystkich udanych przedsięwzięć subiektywnie (w gronie przedstawicieli poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich) wybraliśmy 25 projektów zrealizowanych w kraju, które zasługują na szczególną uwagę. Trzeba jednak zaznaczyć, że zawsze chodziło o coś więcej niż tylko wybitna architektura. W końcu to dobrze zaprojektowana przestrzeń wpływa na lepsze relacje międzyludzkie, ożywia okolicę oraz wpływa na standard życia mieszkańców i osób z niej korzystających. Spektakularne realizacje stają się nie tylko inspiracją dla planistów, ale zaczynają określać rytm życia miast. Łódzkie „woonerfy”, poznański Stary Browar z parkiem czy szczeciński plac Solidarności wraz z Centrum Dialogu Przełomy i Filharmonią, to tylko niektóre z ikon, którymi mogliśmy się wspólnie delektować.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z bardzo ciekawą prezentacją, która jest wspólnym dziełem kilku osób pod przewodnictwem Kol. Agaty Leraczyk. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

 

POGAWĘDKI NR 26

Urbanizacja a retencja wody - działania rewitalizacyjne w rezerwacie Żurawiniec

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 18.00 w „Cafe Misja”, temat spotkania brzmiał „Urbanizacja a retencja wody – Działania rewitalizacyjne w rezerwacie Żurawiniec”, a naszym gościem był dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko, dyrektor Instytutu Geoekologii i Geoinformacji oraz kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Profesor Mirosław Makohonienko zajmuje się przemianami środowiska przyrodniczego, rozwojem krajobrazu kulturowego Polski i szerzej obszaru Eurazji, zwłaszcza przekształceniami szaty roślinnej, historią ekosystemów wodo-torfowiskowych, problemami ekologii miasta, w tym historycznej ekologii miasta Poznania. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce.

 

Październikowe spotkanie pogawędkowe poświęcone było problemom retencji wodnej w obszarach miejskich. Dyskusji poddano kwestie efektywnej i proekologicznej gospodarki wodnej w rosnących pod  względem powierzchni obszarach zurbanizowanych. Prelegent zwrócił uwagę na naturalnie zachodzące przemiany środowiskowe w skali geologicznej, w tym na zachodzące obecnie zjawisko globalnego ocieplenia i wiążące się z nim wyzwania gospodarcze i społeczne. Szczególnie interesujące okazały się lokalne działania rewitalizacyjne prowadzone w północnej części Poznania na terenie Lasu Piątkowskiego, związane z planem poprawy stosunków wodnych i rewitalizacją rezerwatu torfowiskowego Żurawiniec, powiązane z ochroną cennych archiwów przyrodniczych. Działania inżynierii środowiskowej w rejonie Żurawińca podjęte zostały przez Zakład Lasów Poznańskich, reprezentujący Urząd Miasta Poznania, we współpracy z jednostkami naukowymi, zwłaszcza z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nasz gość jest bezpośrednio zaangażowany w przedmiotowe prace.

 

 

Fot. W.Andrzejczak

 

Zarówno prelekcja jak i dyskusja były niezwykle wartkie oraz cechowały się znacznym zaangażowaniem uczestników. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją powerpoint / pdf, którą nasz prelegent przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy, gratulujemy pasji i talentu dydaktycznego, a także życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

POGAWĘDKI NR 27

Wizja zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w „Cafe Misja”, temat spotkania brzmiał „Wizja zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu”, a naszymi gośćmi były Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oraz Katarzyna Derda, kierownik zespołu projektowego MPU zajmującego się projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory”.

 

Wolne Tory to obecnie niezagospodarowany obszar w centrum miasta, położony pomiędzy zabytkowymi dzielnicami Wilda i Łazarz. Wizja zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu zakłada budowę całkowicie nowej dzielnicy w centrum miasta. Będzie to dzielnica łącząca usługi i zabudowę mieszkaniową, uzupełnioną terenami zieleni i rekreacji, w której znajdą się ważniejsze obiekty użyteczności publicznej dla mieszkańców. Wielofunkcyjna dzielnica będzie tętnić życiem przez cały dzień. Na niemal całym obszarze przewiduje się zabudowę o charakterze śródmiejskim, zwartą, z zielenią wewnątrz kwartałów i parkingami zlokalizowanymi w kondygnacjach podziemnych.

 

Niewątpliwie zagospodarowanie Wolnych Torów jest jednym z najambitniejszych wyzwań urbanistycznych w całym kraju i ma wielką szansę wpisać się do kanonu współczesnych dokonań polskiej urbanistyki. Przygotowanie koncepcji, a następnie jej realizacja wymaga jednak wielkiej odpowiedzialności i uwagi.

 

Fot. K.Pyszny

 

Fot. W.Andrzejczak

 

Bardzo nam miło, ponieważ po raz kolejny prelekcja i dyskusja były dynamiczne oraz cechowały się znacznym zaangażowaniem uczestników. Nieobecnych zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasze prelegentki przedstawiły na spotkaniu. Uzupełnienie stanowi animacja przedstawiająca przedmiotową wizję. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszej skutecznej pracy nad tym niezwykle ważnym zadaniem!

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu NewsletterAdres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro@tup.poznan.pl