Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2017 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki". Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej urbanistyki. Spotkania odbywają raz na dwa miesiące, zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00. Miejscem spotkań jest kawiarnia "Cafe Misja", położona na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu. Pogawędki urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji "przy kawie" w przyjaznej atmosferze "Cafe Misja".POGAWĘDKI NR 20

Profilowanie tematyczne ulic śródmiejskich Poznania

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był dr inż. arch. Marcin Giedrowicz z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

 

Tematem spotkania była metoda profilowania tematycznego śródmiejskich ulic Poznania w aspekcie ich funkcji usługowej. Ta problematyka badawcza powstała w odpowiedzi na palący problem, jakim jest proces zamierania ulicznego ruchu handlowego przy jednoczesnym, stopniowym przenoszeniu się handlu i aktywności społecznej do centrów handlowych. W celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku, autor badania opracował metodę oceny atrakcyjności handlowej śródmiejskich ulic oraz parametryczny algorytm wskazujący odpowiedni profil handlowy poszczególnych poznańskich ulic. Czy średniowieczny zwyczaj gromadzenia przedstawicieli jednego cechu rzemieślniczego przy jednej ulicy znajdzie zastosowania w XXI wieku? Zaprezentowany materiał badawczy może okazać się ciekawą alternatywą dla współczesnych, czysto ekonomicznym metod myślenia o przestrzeni śródmieścia.

 

 

fot. M. Leraczyk

 

Prelekcja wywołała ożywioną dyskusję m.in. na temat zawiłości metodologicznych przedstawionej metody oraz możliwości wykorzystania prezentowanego algorytmu do poprawy konkurencyjności ulic śródmiejskich względem centrów handlowych. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

POGAWĘDKI NR 21

Kolej metropolitalna - szansa dla aglomeracji

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był dr Radosław Bul z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Sylwetkę naszego prelegenta można zobaczyć tutaj.

 

Tematem spotkania była kolej metropolitalna – jeden z projektów, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Poznania i jego strefy podmiejskiej. Rozwój demograficzny i przestrzenny aglomeracji połączony ze wzrostem codziennej mobilności generuje coraz większą pracę przewozową – zwiększa się liczba i długość odbywanych podróży. Rezultatem tego jest obserwowane zwiększeniu ruchu samochodowego. Rozbudowa sieci drogowej jest kosztowna, a efekty takiego działania są ograniczone. W odpowiedzi na problemy transportowe coraz częściej i głośniej dyskutuje się o potrzebie utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Sprzyja temu bardzo korzystny, niemalże modelowy, układ Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz rosnące zatłoczenie dróg w mieście. Analizy dowodzą, że koncepcja kolei metropolitalnej jest w obecnych uwarunkowaniach optymalnym (a może i jedynym) sposobem na wyraźne usprawnienie funkcjonowania transportu w mieście i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zakłada się ponadto, że stworzenie systemu PKM będzie stymulować rozwój całej aglomeracji.

 

 

fot. J. Woźniak

 

Spotkanie wywołało ożywioną dyskusję oraz było okazją do odpowiedzi na pytania takie jak: Czy nadzieje pokładane w koncepcji mają szansę się spełnić? Jakie elementy systemu można wykorzystać, a jakie trzeba stworzyć od podstaw? Jak wyglądają dotychczasowe działania jednostek zainteresowanych budową systemu?

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasz gość przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

POGAWĘDKI NR 22

Uspokajanie ruchu w centrum Poznania - cele, problemy, dylematy

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem była członkini naszego Oddziału – Katarzyna Bolimowska, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Tematem spotkania były działania prowadzone w zakresie uspokajania ruchu w centrum Poznania.

 

Ulica miejska jest przestrzenią publiczną służącą realizacji różnych celów i pełniącą różne funkcje niejednokrotnie sprzeczne ze sobą. Realizacja tych celów oraz funkcji poprzez wykorzystanie narzędzi inżynierii ruchu jest zadaniem niezwykle trudnym, lecz niezbędnym zarówno w świetle dążenia do „równowagi” w transporcie, ale też w świetle aktywizacji i poprawy estetyki przestrzeni. Celem nadrzędnym uspokajania ruchu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, których w obszarze centrum miasta należałoby nazywać „gośćmi” przyjaznej ulicznej przestrzeni publicznej. Próba zmiany podziału przestrzeni ulicznej, reorganizacji jej funkcji, a także związane z nią problemy natury przestrzennej i społecznej, są świadectwem wzrostu złożoności funkcji drogi miejskiej. Zachodzące procesy zobowiązują do podejmowania działań. Pytanie brzmi: czy działania te należy prowadzić drogą ewolucji czy rewolucji?

 

W przypadku ścisłego centrum Poznania, kontynuując prace związane z uspokajaniem ruchu, przyjęto następujące założenia:

- zwiększenie strefy zamieszkania jako strefy o ograniczonym ruchu pojazdów (zakaz ruchu),

- wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych,

- wprowadzenie dwóch kierunków dla ruchu rowerowego,

- umożliwienie rowerzystom wszystkich relacji na skrzyżowaniach,

- dążenie do wyeliminowania miejsc postojowych z przestrzeni chodników,

- wyłączanie sygnalizacji świetlnej.

 


 

Fot. W.Andrzejczak

 

Spotkanie wywołało długą i ożywioną dyskusję oraz było okazją do odpowiedzi na pytania takie jak: Czy wprowadzane zmiany są szansą czy zagrożeniem dla rozwoju centrum miasta? Co zaproponowano w ramach poprawy sytuacji związanej z parkowaniem w świetle obecnych przepisów?

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasza prelegentka przedstawiła na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

 

 

POGAWĘDKI NR 23

Od Beneluksu do Poznania

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", temat spotkania brzmiał „Od Beneluksu do Poznania”, a naszym gościem był architekt i urbanista Dawid Strębicki.


Dawid Strębicki przez 20 lat pracował w Belgii i Holandii, a w 2011 r. osiadł w Poznaniu i wraz z Jolantą Starzak założył pracownię Atelier Starzak Strębicki. Wspólnie sporządzają plany urbanistyczne oraz projektują przestrzenie publiczne, domy, wnętrza, meble w Polsce i w Belgii. W zeszłym roku zostali zaproszeni do udziału w 15 Biennale Architektury w Wenecji. W Poznaniu zaprojektowali dziedziniec Urzędu Miasta i przestrzeń Generator Malta.

 

Nasz gość przybliżył nam klika projektów ze swej praktyki, prezentując przykłady z zagranicznego jak i lokalnego podwórka. Były to:

- Rynek Łazarski – opracowanie procedury konkursowej w systemie otwartego zaproszenia (2016-17)
- Dom.Osiedle.Mieszkanie – Przestrzeń Życia Polaków – wystawa i badania analityczne 6 dzielnic mieszkaniowych w Poznaniu i Gdyni (2015)
- dziedziniec Urzędu Miasta Poznania – zestaw mebli miejskich (2015-16)
- plan urbanistyczny dla centrum Strombeek koło Brukseli (2012-16)
- Master Plan Wijnegem – konkurs zamknięty na ekologiczną dzielnicę mieszkaniową (2015-16)
- 4 Parki kieszonkowe w Brukseli – konkurs zamknięty (2015-16)

 

 

 


Fot. W.Andrzejczak

 

Zarówno prelekcja jak i dyskusja były niezwykłą opowieścią o przestrzeni oraz kreatywnym podejściu do projektowania w warunkach polskich i zachodnioeuropejskich.

 

Zachęcamy do lektury wywiadu z Dawidem Strębickim i Jolantą Starzak opublikowanym 16 lipca 2016 r. w magazynie poznańskim Gazety Wyborczej.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z obszerną prezentacją, którą nasz prelegent przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w zakładce „galerie”.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

 

 

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl