Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2013 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki". Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej urbanistyki. Spotkania odbywają raz na dwa miesiące, zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00. Miejscem spotkań jest kawiarnia "Cafe Misja", położona na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu. Pogawędki urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji "przy kawie" w przyjaznej atmosferze "Cafe Misja".


 

POGAWĘDKI NR 4

Reklama w przestrzeni miasta

 

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 11 lutego, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Tematem tego spotkania będzie Reklama w przestrzeni miasta. Nie ulega wątpliwości, iż reklama jest integralnym elementem współczesnej przestrzeni miejskiej. Stąd na temat zasad prowadzenia polityki reklamowej, jak również funkcji i formy reklamy w krajobrazie miejskim warto rozmawiać w ramach szeroko pojętej debaty społecznej. Gośćmi spotkania będą Pani mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Pani Tamara Widerak, Dyrektor Biura Regionalnego Ströer Polska.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Reklama w przestrzeni miasta - prezentacja

 

 

POGAWĘDKI NR 5

Meble miejskie

 

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na piąte spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Tematem tego spotkania będą Meble miejskie. Gościem spotkania będzie Pan dr Mateusz Wróblewski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

POGAWĘDKI NR 6

Planowanie przestrzenne w Australii

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szóste spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Tematem tego spotkania będą Planowanie przestrzenne w Australii. Gościem spotkania będzie Pan Maciej Zenkteler.

Serdecznie Zapraszamy!

Maciej Zenkteler - urbanista, pracuje jako planista strategiczny w Tweed Shire Council, w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. W latach 2008-2011 pracował w Gold Coast City Council jako specjalista do spraw analiz przestrzennych oraz jako kierownik zespołu analiz przestrzennych. W okresie 2003-2008 pracował w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Autor planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego regionu Tweed Valley, uchwalonego w maju 2013 roku.

 

 

 

POGAWĘDKI NR 7

Rzeka w mieście

 

Gościem spotkania będzie Pani dr Anna Januchta-Szostak, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Przedmiotem pogawędki zatytułowanej „Rzeka w mieście” będzie omówienie kluczowych elementów strategii aktywizacji i rewitalizacji dolin rzecznych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast. Strategie te różnią się w zależności od wielkości rzeki i jej wykorzystania jako drogi wodnej, skali zagrożeń powodziowych, walorów przyrodniczych doliny i cieku, intensywności i jakości zagospodarowania urbanistycznego poszczególnych odcinków doliny rzecznej w mieście i wielu innych czynników. W trakcie pogawędki p. Januchta – Szostak postara się zaprezentować holistyczne podejście i kluczowe cele rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej miejskich terenów nadrzecznych w nawiązaniu do badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces - No 1CE050P3 w ramach programu Central Europe) oraz strategii przekształceń doliny rzeki Warty w Poznaniu. Zwróci także uwagę nie tylko na aspekty funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania nadbrzeży, ale również na możliwości redukcji ryzyka powodziowego i poprawy jakości wód płynących do czego obligują nas dyrektywy UE (D. Powodziowa i Ramowa Dyrektywa Wodna). Duże znaczenie mają tu nadrzeczne parki buforowe (NPB), które mogą stanowić społecznie atrakcyjny element zagospodarowania stref nadbrzeżnych, a równocześnie skuteczne narzędzie zintegrowanego gospodarowania wodami w zlewni miejskiej.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Cafe Misja, w poniedziałek 9 września br. o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków poznańskiego oddziału TUPu oraz wszystkich zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego!

 

Rzeka w miescie - prezentacja

 

 

 

POGAWĘDKI NR 8

Transport publiczny w przestrzeni miasta

 

Gościem spotkania będzie Pan dr Jeremi Rychlewski z  Politechniki Poznańskiej.

Transport jest w przestrzeni miasta elementem niezbędnym, ale też wymagającym odpowiedniego kształtowania tej przestrzeni.  Transport publiczny, z punktu widzenia ingerencji w przestrzeń miasta, ma swoją odrębną charakterystykę - z jednej strony autobusy i tramwaje kursują znacznie rzadziej niż samochody, a więc w znacznie mniejszym stopniu zawłaszczają tą przestrzeń, z drugiej jednak wymagają kształtowania w tej przestrzeni przystanków.  Zapraszam więc na dyskusję o transporcie publicznym na wydzielonych trasach, ulicach i deptakach, o jakości przystanków i stacji oraz o kształtowaniu dojść do nich.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Cafe Misja, w poniedziałek 4 listopada br. o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków poznańskiego oddziału TUPu oraz wszystkich zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego!

 

Transport publiczny w przestrzeni miasta - prezentacja

 

 
 


Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl