Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Najlepiej zagosp. przestrzeń publiczna w Wielkopolsce

Konkurs "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" to cykliczny konkurs organizowany przez Oddział TUP w Poznaniu od 2010 roku (z przerwą w 2013 roku). Dotychczas odbyło się 9 edycji konkursu.

 

I EDYCJA (2010)

II EDYCJA (2011)

III EDYCJA (2012)

IV EDYCJA (2014)

V EDYCJA (2015)

VI EDYCJA (2016)

VII EDYCJA (2017)

VIII EDYCJA (2018)

IX EDYCJA (2019)


Przestrzenie publiczne to miejsca, które poprzez swoją rangę są najważniejszymi częściami miasta. Pełniąc role komunikacyjne, reprezentacyjne, kulturowe i wypoczynkowe, stanowią swoisty kręgosłup miasta. Nic więc dziwnego, że na temat tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych powstało już wiele opracowań teoretycznych i jeszcze więcej dokumentów planistycznych oraz projektowych. Realizacja tego rodzaju wnętrz urbanistycznych bywa skomplikowana a niejednokrotnie wręcz niemożliwa. Obserwując współczesne miasta polskie możemy obserwować z jednej strony wiele przykładów na zaniechanie działań zmierzających do stworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznej, z drugiej strony ciągłe starania władz o podwyższenie standardów i jakości życia mieszkańców.

 

Konflikty jakie powstają podczas tworzenia przestrzeni publicznych wynikają między innymi z trudności w określeniu granic pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Często pojęcia te mylone są z terenami publicznymi i prywatnymi, co jeszcze bardziej utrudnia prowadzenie konstruktywnej dyskusji. Istotną przeszkodą jest też błędne przeświadczenie inwestorów o tym, że przestrzeń publiczna „nie zarabia na siebie”. Widomo jednak, że obiekty mieszkaniowe lub usługowe mające dostęp do atrakcyjnej przestrzeni publicznej „zarabiają” więcej niż te, które maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię i tym samym zawłaszczają zasoby terenowe o charakterze ogólnodostępnym.

 

Pomimo trudności związanych z kreowaniem i utrzymaniem przestrzeni publicznych, wiele miast może dać przykład dobrych rozwiązań zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i formalnym. Dobre praktyki stanowią formę zaplecza intelektualnego (know how), dlatego ważne jest aby w odpowiedni sposób promować takie rozwiązania i dążyć do ich propagowania.

 

Z powyższych względów Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu organizuje konkurs na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w dniu 24 listopada 2009 r. podczas pierwszej edycji Targów dla Gmin, Miast i Regionów "GMINA 2009".

 

Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, a także promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce i cechujących się wysoką wartością:

- społeczną (integrując społeczności lokalne, poprawiając warunki bytowe i jakość życia mieszkańców),

- kulturową (rewaloryzując i aktywizując obiekty zabytkowe, przywracając kulturową tożsamość miejsc),

- ekologiczną (chroniąc i promując walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni),

- organizacyjną (wykorzystując fundusze europejskie i samorządowe, a także środki prywatne dla realizacji publicznych celów lokalnych i regionalnych),

- marketingową (przyczyniając się do podnoszenia konkurencyjności jednostek osadniczych, oraz do budowania pozytywnego wizerunku regionu).

 

Konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną organizowane są także w innych regionach kraju i z założenia wyłaniają kandydatów do nagrody krajowej.

 


 Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl