Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

idea

KONKURS „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” – IDEA KONKURSU

Przestrzenie publiczne to miejsca, które poprzez swoją rangę są najważniejszymi częściami miasta. Pełniąc role komunikacyjne, reprezentacyjne, kulturowe i wypoczynkowe, stanowią swoisty kręgosłup miasta. Nic więc dziwnego, że na temat tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych powstało już wiele opracowań teoretycznych i jeszcze więcej dokumentów planistycznych oraz projektowych. Realizacja tego rodzaju wnętrz urbanistycznych bywa skomplikowana a niejednokrotnie wręcz niemożliwa. Obserwując współczesne miasta polskie możemy obserwować z jednej strony wiele przykładów na zaniechanie działań zmierzających do stworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznej, z drugiej strony ciągłe starania władz o podwyższenie standardów i jakości życia mieszkańców.

 

Konflikty jakie powstają podczas tworzenia przestrzeni publicznych wynikają między innymi z trudności w określeniu granic pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Często pojęcia te mylone są z terenami publicznymi i prywatnymi, co jeszcze bardziej utrudnia prowadzenie konstruktywnej dyskusji. Istotną przeszkodą jest też błędne przeświadczenie inwestorów o tym, że przestrzeń publiczna „nie zarabia na siebie”. Widomo jednak, że obiekty mieszkaniowe lub usługowe mające dostęp do atrakcyjnej przestrzeni publicznej „zarabiają” więcej niż te, które maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię i tym samym zawłaszczają zasoby terenowe o charakterze ogólnodostępnym.

 

Pomimo trudności związanych z kreowaniem i utrzymaniem przestrzeni publicznych, wiele miast może dać przykład dobrych rozwiązań zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i formalnym. Dobre praktyki stanowią formę zaplecza intelektualnego (know how), dlatego ważne jest aby w odpowiedni sposób promować takie rozwiązania i dążyć do ich propagowania.

 

Z powyższych względów Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu organizuje konkurs na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w dniu 24 listopada 2009 r. podczas pierwszej edycji Targów dla Gmin, Miast i Regionów "GMINA 2009".

 

Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, a także promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce i cechujących się wysoką wartością:

- społeczną (integrując społeczności lokalne, poprawiając warunki bytowe i jakość życia mieszkańców),

- kulturową (rewaloryzując i aktywizując obiekty zabytkowe, przywracając kulturową tożsamość miejsc),

- ekologiczną (chroniąc i promując walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni),

- organizacyjną (wykorzystując fundusze europejskie i samorządowe, a także środki prywatne dla realizacji publicznych celów lokalnych i regionalnych),

- marketingową (przyczyniając się do podnoszenia konkurencyjności jednostek osadniczych, oraz do budowania pozytywnego wizerunku regionu).

 

Konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną organizowane są także w innych regionach kraju i z założenia wyłaniają kandydatów do nagrody krajowej.

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl