Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

2019 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki". Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej oraz ogólnopolskiej urbanistyki. Spotkania odbywają raz na dwa miesiące, zazwyczaj w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00. Miejscem spotkań jest kawiarnia "Cafe Misja", położona na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu. Pogawędki urbanistyczne mają formę zarówno prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, jak również otwartej dyskusji "przy kawie" w przyjaznej atmosferze "Cafe Misja".

 

 

POGAWĘDKI NR 28

Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu - badania w latach 2016-2018 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem po raz drugi był archeolog z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak, szef badań archeologicznych dotyczących reliktów kolegiaty miejskiej w Poznaniu.

 

Wykład zatytułowany Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu – badania w latach 2016-2018” stanowił podsumowanie wykopalisk prowadzonych na Placu Kolegiackim. Prace archeologiczne dobiegły niemal końca, a lada moment rozpoczną się prace budowlane. Przestrzeń Placu ma zyskać nową jakość, a w ramach projektu mają być między innymi wyeksponowane pozostałości dawnej kolegiaty.

 

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się ile obszaru placu zostało zbadane i jak wiele tajemnic skrywa jeszcze ziemia pod nieistniejącą już kolegiatą. Położenie reliktów przyniosło zarówno odpowiedzi jak i pytania co do dokładnej lokalizacji poszczególnych elementów świątyni. Znaleziono m.in. doskonale zachowane fragmenty chodników oraz kościelnej posadzki. Badania przyniosły wiele cennych odkryć, które oczekują na udokumentowanie, konserwację i ekspozycję. Wśród nich znajduje się m.in. bardzo dobrze zachowany pochówek wysoko sytuowanej kobiety, której głowa ozdobiona była w misterny perełkowy czepiec. Na pełne wyjaśnienie pochodzenia wydobytych szczątków trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ trwają analizy DNA. Łącznie wykopano ponad ok. 1000 szkieletów.

 

Bardzo ciekawych wrażeń dostarczyła animacja obrazująca wyniosłą bryłę kolegiaty osadzoną w przestrzeni współczesnego Poznania, a także „utracona” panorama miasta wykonana przez dron na pułapie 80 m nad poziomem placu.

 

Prelekcja wywołała dyskusję na temat przyszłości Placu Kolegiackiego, a także możliwości wyeksponowania odkrytych zabytków, zarówno tych ruchomych jak i nieruchomych.

 

 

 

Fot. W. Andrzejczak


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasz gość przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w galerii. Bieżące informacje na temat Projektu Kolegiata Poznań można znaleźć tutaj, natomiast rewelacyjna trójwymiarowa prezentacja znalezisk znajduje się tutaj.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych niezwykłych odkryć!

 

 

POGAWĘDKI NR 29

Zapraszamy Państwa do rozmów...? - Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Tytuł spotkania brzmiał „Zapraszamy Państwa do rozmów…?” - Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji* został zaczerpnięty z tytułu najnowszej książki na temat partycypacji, przygotowywanej przez zespół naukowy J. Kotus, T. Sowada, M. Rzeszewski (wszyscy UAM Poznań) oraz D. Pazder (Politechnika Poznańska) i realizowanej w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki, numer projektu UMO-2014/15/B/HS4/00839. Całą publikację w formacie .pdf mozna pobrać z profilu Research Gate.

 

Partycypacja jest w tej chwili bodaj najbardziej dyskutowanym terminem zarówno w planowaniu przestrzennym, jak i zarządzaniu miastem. Swą popularnością dorównuje, a może już dawno przewyższa, innemu bardzo popularnemu zwrotowi – rozwój zrównoważony. Na oba terminy w języku angielskim jest bardzo dźwięczne określenie „buzzy words”. Oznacza ono, niekiedy w ironicznym kontekście, słowa czyniące społeczny i medialny szum. I być może w słowie „partycypacja społeczna” jest więcej szumów oraz zasłon dymnych niż każdy z nas się spodziewa. Czym jest partycypacja społeczna? Narzędziem, działaniem, paradygmatem naukowym w planowaniu przestrzennym, a może słowem dzięki, któremu mogą zostać zatwierdzone najbardziej absurdalne decyzje przestrzenne, słowem „maskownicą”? Niektórzy mówią, że największym problemem partycypacji jest fakt, że powinniśmy ten termin zamienić na zwrot „uspołecznienie”. To nie prawda. Największym problemem partycypacji jest fakt, że nie rozumiemy jej zasad.

 

W trakcie spotkania nasz gość podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat partycypacji społecznej. Spostrzeżeniami zdobytymi poprzez badania naukowe, obserwacje, ale także poprzez uczestnictwo w działaniach praktycznych w samorządach terytorialnych. Profesor Jacek Kotus dodaje z przekorą, że są to działania nieliczne, ponieważ często partycypacja bywa rozumiana przez władze gminy jako próba manipulacji. Na spotkaniu nasz gość przedstawił swoje rozumienie partycypacji, a także formy oraz metody uspołecznienia planowania przestrzennego.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych ciekawych obserwacji i doświadczeń!

 

 

POGAWĘDKI NR 30

Nowoczesność i tożsamość. Poznań Władysława Czarneckiego.

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 22 października 2019 r., o godzinie 17.00 w Bramie Poznania ICHOT (ul. Gdańska 2), a naszym gościem była dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Temat spotkania brzmiał „Nowoczesność i tożsamość. Poznań Władysława Czarneckiego”.


Wyjątkowa, 30 edycja Pogawędek stanowiła wydarzenie towarzyszące wystawie „Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich”.

 

 

Władysław Czarnecki uznawany był w środowisku architektów za jednego z największych erudytów w dziedzinie budowy miast. Być może dlatego, że nie odebrał on formalnego wykształcenia fachowego, jego postawę twórczą w dziedzinie urbanistyki kształtowało nieustanne dążenie do poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Z kolei realistyczny krytycyzm wobec awangardowych koncepcji ukształtował inny wątek jego światopoglądu twórczego, a mianowicie przekonanie wywiedzione z koncepcji Camillo Sitte – miasta jako dzieła sztuki. Zgodnie z tą ideą jednym z podstawowych celów działalności urbanistycznej jest odkrycie i rozwijanie przy pomocy planowania indywidualnych cech kompozycji i architektury miasta, podstawowych dla zachowania jego przestrzennej i społecznej tożsamości oraz ekonomicznej racjonalności procesów modernizacyjnych.

 

Władysław Czarnecki zorganizował Miejską Pracownię Urbanistyczną i wraz z zespołem stał się twórcą pierwszego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W latach 60-tych XX wieku, u progu wielkiej rozbudowy Poznania i przebudowy jego śródmieścia, poglądy Czarneckiego ugruntowane lekturą najnowszych wówczas publikacji (m.in. L. Mumford i J. Jacobs) wydawały się jego uczniom anachroniczne, podczas gdy wpisywały się one w coraz powszechniejszą na Zachodzie kontestację funkcjonalizmu w urbanistyce, niszcząco wpływającego na różnorodność życia miejskiego.

 

 

Fot. A. Bogalecka-Pabisiak

 

Spotkanie cieszyło się wysoką frekwencją, a prezentacja wybranych wydarzeń z życiorysu urbanisty, syntetycznych analiz jego opracowań planistycznych, publikacji oraz recenzji projektów innych autorów stała się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji nad dziedzictwem działalności Władysława Czarneckiego w Poznaniu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasza prelegentka przedstawiła na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

Dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko, pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (Instytut Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa). Autorka m. in. publikacji: „Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee” oraz redaktorka z dr hab. Hanną Grzeszczuk-Brendel dwóch wydań „Wspomnień architekta” Władysława Czarneckiego. Od wielu lat zasiada w zarządzie poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 


POGAWĘDKI NR 31

UrbaNIEstyka

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był Szymon Januszewski z pracowni architektonicznej INSOMIA.

 

Wykład zatytułowany „UrbaNIEstyka przybliżył nam niezwykle ciekawy projekt urbanistyczny realizowany na poznańskim Strzeszynie. Na powierzchni ok. 16000 m2, powstaje niezależny układ urbanistyczny dla całego kwartału w tej części miasta.

 

grafika Pracownia Insomia

 

fot. Ł. Mikuła

 

W założeniach projekt ten ma być dowodem na siłę urbanistyki, a jednocześnie ma uświadamiać jak wiele przestrzeń traci w procesie planowania przez pomijanie zastanego kontekstu. Projekt dla Strzeszyna jest także interesujący ze względu na nietuzinkową oraz dość strukturę i skalę lokalizowanej zabudowy. Budynki mieszkalne cechują się małą powierzchnią oraz zróżnicowaną formą w zakresie gabarytów i materiałów. Całość założenia zachwyca stopniem poszanowania zastanej na miejscu zieleni, która nadaje miejscu szerszą tożsamość. W efekcie układ zabudowy obfituje w dynamiczne zmiany linii zabudowy oraz ciągów komunikacyjnych. Niewątpliwie propozycja Pracowni INSOMIA jest czymś bardzo odmiennym w polskiej rzeczywistości i miejmy nadzieję, że będzie stanowić przykład dla kolejnych realizacji zarówno w Poznaniu jaki i w całym kraju.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, którą nasz gość przedstawił na spotkaniu. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w galerii.

 

Dziękujemy, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych niezwykłych pomysłów!

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl