Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Aktualności

/23.12.2013/

XXIII EDYCJA KONKURSU "MOJA WIELKOPOLSKA" - WYNIKI

XXIII edycja konkursu "Moja Wielkopolska" zorganizowana w roku jubileuszowym, na prace dyplomowe związane z Wielkopolską, została zakończona. W dniu 16 grudnia 2013 r.  Sąd Konkursowy w składzie mgr inż. arch. Ewa Pietz, mgr Iwona Ludwiczak, mgr inż. arch. Henryk Sufryd, dr inż. arch. Kazimierz Wejchert i mgr Elżbieta Piotrowska na spotkaniu, w którym ponadto uczestniczyli: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego pani Aida Januszkiewicz-Piotrowska z-ca dyrektora WIiR UW i przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania pani mgr inż. arch. Teresa Turbańska-Maciejewska z-ca dyrektora WUiA UMP, przyznał dwie  nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.


W tym roku ocenie poddano dwadzieścia dwie prace dyplomantów z roku akademickiego 2012/2013. Na konkurs wpłynęły prace z trzech Uczelni Wyższych publicznych w Poznaniu: jedenaście z Politechniki Poznańskiej, pięć z Uniwersytetu Przyrodniczego i sześć z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sąd konkursowy postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Pierwszą nagrodę i trzy tysiące złotych (3000 zł)

 

Pani Magdalenie Filipiak, za pracę pt. „ Tereny zieleni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Śródki w Poznaniu” wykonaną na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr Karola Mrozika.

 

Nagroda ufundowana przez Pana Prezydenta Miasta Poznania.

 

Drugą nagrodę i dwa tysiące złotych (2000 zł)

 

Pani Małgorzacie Kujawskiej, za pracę pt. „Między parkami-koncepcja zagospodarowania fragmentu przestrzeni publicznej na Łazarzu w Poznaniu” wykonaną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Gabrieli Klause.

 

Nagroda ufundowana przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Trzeciej nagrody nie przyznano.


Trzy wyróżnienia równorzędne i po tysiąc złotych (po 1000zł)

 

Panu Michałowi Jurek, za pracę pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru wokół jeziora Umultowskiego w Poznaniu” wykonaną na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, pod kierunkiem promotora dr inż. Sylwii Staszewskiej.

 

Wyróżnienie ufundowane przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Panu Przemysławowi Zawieja, za pracę pt. „Centrum: Uniwersytecki Park Historii Ziemi w Poznaniu” wykonaną  na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Hanny Michalak.

 

Wyróżnienie ufundowane przez Pana Prezydenta Miasta Poznania.

 

Panu Dariuszowi Makowskiemu, za pracę pt. „Studium krajobrazowe Moraska i Radojewa” wykonaną na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem promotora dr inż. Sylwii Staszewskiej.

 

Wyróżnienie ufundowane przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego.

 

W tegorocznej XXIII edycji konkursu Moja Wielkopolska nie przyznano nagrody specjalnej im. Lidii Wejchert za najlepiej  wykreowaną przestrzeń publiczną.

 

Sąd konkursowy rekomenduje do publicznej prezentacji prace Pani Magdaleny Filipiak i Pani Małgorzaty Kujawskiej.

 

Kapituła konkursu gratuluje wszystkim nagrodzonym autorom prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i Władz Uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

 


Sekretarz organizacyjny

XXIII edycji konkursu Moja Wielkopolska

mgr Elżbieta Piotrowska


Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl