Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Aktualności

/05.10.2018/

KONFERENCJA „PLANOWANIE PRZESTRZENNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – próba rozwiązania problemu”, która odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. w Domu Studenckim „Hanka”. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, a uczestnikami paneli dyskusyjnych będą m.in. Piotr Sobczak i Maciej Kruś.

 


Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu naukowego „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Diamentowy Grant”. Celem konferencji jest uzyskanie spojrzenia naukowców na problemy występujące w planowaniu przestrzennym w dużych miastach pod kątem zarówno regulacji prawnych jak i kwestii urbanistyczno-architektonicznych i ekonomicznych. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną również wydane w formie recenzowanej monografii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

Więcej informacji o konferencji można znaleźć pod następującymi linkami: strona internetowa konferencji oraz profil FB konferencji

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu NewsletterAdres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro@tup.poznan.pl