Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Aktualności

/12.12.2017/

XXVII EDYCJA KONKURSU „MOJA WIELKOPOLSKA” – WYNIKI

XXVII edycja konkursu „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona.

 


Konkurs został objęty potrójnym Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

 

W tegorocznej edycji ocenie poddano 10 prac dyplomantów z roku akademickiego 2016/2017 reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęły 2 prace z Uniwersytetu Przyrodniczego, 2 prace z Uniwersytetu Artystycznego oraz 6 prac z Politechniki Poznańskiej.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.  w następującym składzie:

  • mgr inż. arch. Ewa Pietz – przewodnicząca,
  • mgr Iwona Ludwiczak,
  • mgr inż. arch. Henryk Sufryd,
  • dr inż. arch. Kazimierz Wejchert,
  • mgr inż. arch. Filip Koczorowski,
  • mgr Elżbieta Piotrowska.

 

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, zastępca Architekta Miasta Pani Danuta Nowotna z Wydziału Urbanistyki i Architektury.

 

Sąd Konkursowy postanowił przyznać jedną nagrodę  oraz dwa wyróżnienia I stopnia i dwa wyróżnienia II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

 

NAGRODA – Pan ŁUKASZ GĄSKA za pracę „Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Adama Sinieckiego. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

 

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

 

Pani KAROLINA KUŚ za pracę „Parki kieszonkowe jako element zielonej infrastruktury Poznania”, wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem naukowym dr hab. Inż. arch. Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości
1500 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

Pani OLGA SPYCHAŁA za pracę „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Anny Januchty-Szostak. Nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

 

Pani KAJA AST za pracę „Centrum sportów wodnych w Dominicach”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Tomasza Jastrzęba. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

 

Pani JOANNA SZYDA za pracę „Odradzanie się środowiska przyrodniczego na terenach pozostawionych przez człowieka”, wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa, pod kierunkiem naukowym dr hab. Izabeli Kowalczyk. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

 

Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi w dniu 1 lutego 2018 r. podczas XI konferencji „Dzień Urbanisty”, organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów „Budma 2018” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sąd Konkursowy zarekomendował pracę Pana Łukasza Gąski oraz pracę Pani Karoliny Kuś do publicznej prezentacji podczas ww. uroczystości.

 

Kapituła konkursu gratuluje Autorom nagrodzonych prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i władz uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

 

Sekretarz organizacyjny XXVII edycji

konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska”

mgr Elżbieta Piotrowska

 


Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

 

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu NewsletterAdres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro@tup.poznan.pl