Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Aktualności

/18.09.2009/

POŻEGNANIE KOL. LIDII WEJCHERT


Głos Wielkopolski, 18.09.2009


Żegnamy Koleżankę Lidię Wejchert – Osobę, która była niekwestionowanym Autorytetem w środowisku poznańskich urbanistów i architektów oraz Postacią znaną w skali całego kraju. Osobę obdarzoną wieloma talentami ale przede wszystkim będącą wspaniałym Człowiekiem. Uznawane przez nią wartości i postawa życiowa były pokrewne herbertowskiemu Panu Cogito - pielęgnowanie dobra, prawdy i mądrości oraz dochowywanie z niewygasłą młodzieńczą energią wierności ideałom.

 

Wierność ideałom przejawiała Lidka od początku swojej pracy zawodowej. Różnorodne zainteresowania, umiejętność ogarnięcia szerokiego spektrum zjawisk, wiedza wzbogacona tradycjami rodzinnymi pozwoliły jej bardzo szybko osiągnąć perfekcyjny warsztat zawodowy. Była zarówno praktykiem - urbanistą i planistą jak nauczycielem akademickim. Cały czas była także aktywna w środowisku architektów i niezwykle ceniona jako krytyk projektów architektonicznych. Jej głos w roli sędziego konkursów urbanistycznych i architektonicznych był zawsze bardzo istotny i pomagał dokonywać trafnych wyborów.

 

Pokolenie Lidki znajdowało inspiracje w Karcie Ateńskiej, przyswajając zwłaszcza zawarte w niej wątki prospołeczne i humanistyczne. Ten aspekt był w działalności Lidki bardzo wyraźny. Wartości ogólnospołeczne opracowywanych przez nią planów urbanistycznych były widoczne nie tylko poprzez obligatoryjne narzucenie niezbędnych wskaźników np. w zakresie udziału powierzchni zielonych czy gęstości zabudowy. Tkwiły przede wszystkim w nienagannej kompozycji urbanistycznej, opartej na sprawnych układach komunikacyjnych i zawierających takie elementy jak przestrzenie publiczne - ulice, układy placowe, dominanty przestrzenne czy osie widokowe. Bardzo bliska Jej była cała sfera doznań estetycznych, jakie oferuje miasto mieszkańcom. Czyniła różne obserwacje w tym zakresie, dokonywała porównań, zwłaszcza w kontekście rozwiązań zachodnioeuropejskich. Najwięcej uwagi poświęcała jednak Poznaniowi.

 

Była człowiekiem twórczym, aktywnym i bezkompromisowym w sprawach podstawowych wartości zawodu urbanisty. Potrafiła publicznie wyrażać swoje opinie – w trakcie udziału w kongresach, seminariach czy spotkaniach poświęconych urbanistyce i architekturze a także na łamach prasy. W okresie, gdy wielu z nas zachłysnęło się wolnością gospodarki rynkowej potrafiła zachować dystans oraz wskazywać konieczność ratowania pryncypiów. Upływający czas pokazał, że miała rację. Posiadamy zatomizowane powierzchnie objęte planami, w których „przestrzeń publiczna nie występuje”, nie możemy doczekać się standardów urbanistycznych.

 

Należy również wspomnieć o niezwykłej aktywności Lidki w pracach organów centralnych Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz w oddziale poznańskim Towarzystwa, nagrodzonej godnością Honorowego Członka TUP. Zasiadała w Radzie przy Zarządzie Głównym TUP. Od roku 1984 była niezmiennie członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddziału w Poznaniu lub pełniła inne funkcje. Była niezastąpioną Przewodniczącą Sądu Konkursu „Moja Wielkopolska”, inicjatorką lub współinicjatorką wielu przedsięwzięć, zarówno tych o wysokiej randze, takich jak Odbudowa Zamku na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu jak i mniej spektakularnych, służących integrowaniu środowiska – wyjazdy zagraniczne, wiosenne wycieczki piesze, wigilie czy spotkania tematyczne. Uczestniczyła również w pracach na rzecz powstania Izby Urbanistów i była członkiem Rady Okręgowej ZOIU z siedzibą we Wrocławiu.

 

A nade wszystko była Osobą „z klasą” – życzliwą dla wszystkich, sympatyczną, z ogromnym poczuciem humoru, ciekawym i zawsze młodym duchem rozmówcą.

 

Bardzo będzie nam Jej brakowało.
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu NewsletterAdres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro@tup.poznan.pl